تبلیغات
محبوب فان - چت روم محبوب - محبوب چت

به محبوب فان - چت روم محبوب - محبوب چت خوش آمدید

محبوب فان - چت روم محبوب - محبوب چت

نویسنده :Ali baba
تاریخ:پنجشنبه 3 اسفند 1396-12:47 ق.ظ

اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ از ﮔﻮﺷــﯽ و ﺗﺒﻠﺖ اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺑﺮﻋﮑﺲ، ﻋﻤﻞ ﻣﺮﺳــﻮﻣﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪ اﺳﺖ، وﻟﯽ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد: در روش اول ﮐــﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺳــﻨﺘﯽ اﺳــﺖ، ﮔﻮﺷــﯽ ﺗﺎن را ﺑــﺎ ﮐﺎﺑﻞ ﺑــﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿــﺪ و ﭘــﺲ از ﺗﺎﺋﯿﺪ اﺟﺎزه ﺗﺒــﺎدل ﻓﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻤــﻞ اﻧﺘﻘﺎل را اﻧﺠــﺎم دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ روش در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫــﺎی وﯾﻨــﺪوز ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ ﺑﻪ داﻧﻠــﻮد و ﻧﺼــﺐ دراﯾــﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑــﻪ ﻣﺪل ﮔﻮﺷــﯽ ﻧﯿــﺎز داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ .در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫــﺎی ﻣﮏ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﺪ ﺑﺎ داﻧﻠﻮد و  از Android File Transfer ﻧﺼــﺐ  ﺗﺒﺎدل را android.com/filetransfer ﺑﺮاﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

سایت محبوب فان|محبوب نارنج چت|محبوب دیانا چت

نویسنده :Ali baba
تاریخ:دوشنبه 30 بهمن 1396-01:07 ب.ظ

سایت محبوب فان,محبوب نارنج چت,محبوب دیانا چت,چت روم,محبوب چت,محبوب فان,محبوب مشتی چت


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

چت روم|محبوب چت|محبوب فان

نویسنده :Ali baba
تاریخ:دوشنبه 30 بهمن 1396-01:00 ب.ظ

چت روم,محبوب چت,محبوب فان,محبوب نازی چت,محبوب کاتالیا چت,سایت محبوب چت روم سایت


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

محبوب فان|عسل چت|محبوب چت

نویسنده :Ali baba
تاریخ:دوشنبه 30 بهمن 1396-12:45 ب.ظ

چت محبوب,عسل چت,چت روم,محبوب چت,محبوب فان,عسل محبوب فان,چت عسل,محبوب چت فان


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

محبوب ناز چت|محبوب مهر چت|محبوب باران چت

نویسنده :Ali baba
تاریخ:یکشنبه 29 بهمن 1396-04:51 ب.ظ

محبوب ناز چت,محبوب مهر چت,محبوب باران چت,محبوب فان,محبوب چت,چت روم محبوب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

محبوب ققنوس چت | محبوب چت | محبوب شما چت

نویسنده :Ali baba
تاریخ:یکشنبه 29 بهمن 1396-04:45 ب.ظ

محبوب چت,محبوب شما چت,محبوب ققنوس چت,محبوب فان,چت روم محبوب,


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نمای زیبایی از چت روم محبوب فان

نویسنده :Ali baba
تاریخ:یکشنبه 29 بهمن 1396-04:19 ب.ظ

محبوب فان

نمای زیبایی از چت روم محبوب فان


محبوب فان زیبا ترین چت روم ایران میباشد 

این وبسایت ثبت شده در وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی میباشدمحبوب ناز چت,محبوب مهر چت,محبوب ققنوس چت,محبوب فان,چت روم محبوب,محبوب چتداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

محبوب فان گلشن آیناز چت

نویسنده :Ali baba
تاریخ:یکشنبه 29 بهمن 1396-02:01 ق.ظ

محبوب فان,محبوب چت,گلشن چت,آیناز چت,محبوب فان,ناز چت,چت باران

محبوب فان

چت محبوب فان

محبوب فان چت روم

محبوب فان

محبوب چتداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

محبوب چت|محبوب فان|چت محبوب|چت روم محبوب|محبوب چت روم|چتروم محبوب

نویسنده :Ali baba
تاریخ:یکشنبه 29 بهمن 1396-01:51 ق.ظ

محبوب چت|محبوب فان|چت محبوب|چت روم محبوب|محبوب چت روم|چتروم محبوب
محبوب فان,محبوب چت,چت روم محبوب,سایت محبوب چت,وبلاگ محبوب چت,آیناز محبوب چت,گلشن محبوب چت,نارنج محبوب فان,سون محبوب چت,مهر محبوب چت,ناز محبوب فان چت,عسل محبوب فان چت,محبوب نازی چت,محبوب فان ققنوس چت


محبوب چت


محبوب فان

محبوب چت
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات()